Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Spotkanie wysokiego szczebla w sprawie włączenia społecznego Romów na Słowacji w dniach 23–25 maja 2011 r.

(20/04/2011)

Spotkanie wysokiego szczebla w sprawie włączenia społecznego Romów na Słowacji w dniach 23–25 maja 2011 r.

Na Słowacji w dniach 23–25 maja 2011 r. odbędzie się spotkanie wysokiego szczebla poświęcone lepszemu wykorzystaniu funduszy strukturalnych w celu integracji Romów. W jego ramach odbędą się krajowa konferencja w Bratysławie (23 maja), wizyty terenowe (24 maja) oraz konferencja regionalna wysokiego szczebla (25 maja). W wydarzeniach udział wezmą przedstawiciele instytucji UE, władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie posłuży omówieniu, w jaki sposób Słowacja może efektywniej wykorzystywać środki UE i wymieniać doświadczenia w celu poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej Romów. Włączenie społeczne zmarginalizowanych społeczności romskich może wnieść znaczący wkład we wzrost gospodarczy Słowacji. Wydarzenie na Słowacji jest kolejnym z cyklu spotkań wysokiego szczebla; poprzednie zorganizowano na Węgrzech w roku 2009 i w Rumunii w roku 2010.

Więcej informacji

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe