Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Stowarzyszenie Badań Regionalnych: zaproszenie do zgłaszania referatów na konferencje w 2013 r.

(18/06/2013)

Stowarzyszenie Badań Regionalnych: zaproszenie do zgłaszania referatów na konferencje w 2013 r.

Stowarzyszenie Badań Regionalnych zachęca do przesyłania abstraktów referatów na konferencje zaplanowane na listopad 2013 r.

Pierwsza konferencja, zatytułowana „Looking Forward: the Future of Regional Studies” („Refleksje na temat przyszłości badań regionalnych”), odbędzie się w piątek, 1 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Manchester, w Wielkiej Brytanii. Konferencja jest skierowana przede wszystkim do młodych naukowców i będzie dla nich dobrą okazją do określenia i omówienia przyszłych obszarów działań w zakresie badań regionalnych. Referaty powinny dotyczyć jednego z następujących zagadnień: innowacje i wiedza, finansjalizacja i rozwój regionalny, nowe wyzwania w rozwoju obszarów miejskich, globalne sieci produkcyjne, zmieniająca się geografia ekonomiczna, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i rozwój regionalny, zmiany klimatu i zrównoważony rozwój, oraz działalność władz miejskich i regionalnych.

Druga konferencja, zatytułowana „Mobilising Regions: Territorial Strategies for Growth” („Mobilizacja regionów: terytorialne strategie rozwoju”), odbędzie się 22 listopada 2013 r. w hotelu Holiday Inn London Bloomsbury w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Tematem konferencji będzie kwestia mobilizowania regionów do wspierania poszczególnych modeli i strategii rozwoju terytorialnego lub do przeciwstawienia się im. Podczas konferencji dyskutowana będzie także potrzeba i charakter przyszłych najważniejszych kierunków badań oraz wyzwania i trudności napotykane przez decydentów i działaczy. Przyjmowane są zgłoszenia referatów poruszających przede wszystkim jeden z następujących tematów: nowe obszary i formy współpracy terytorialnej, współpraca i poparcie dla poszczególnych strategii i modeli rozwoju, praktyczne i teoretyczne aspekty mobilizacji regionów, stopień mobilności modeli rozwoju terytorialnego oraz rola przewodnictwa w mobilizowaniu regionów.

Termin przesyłania abstraktów na obie konferencje upływa 12 lipca 2013 r.

Konferencja "Looking Forward – the Future of Regional Studies", 1 listopada 2013 r.

Konferencja "Mobilising Regions: Territorial Strategies for Growth", 22 listopada 2013 r.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe