Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Wspólne działania Komisji i Parlamentu na rzecz rozwoju miast

(13/06/2013)

Wspólne działania Komisji i Parlamentu na rzecz rozwoju miast

18 czerwca przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Sekretariatu URBACT omówią opublikowane niedawno wyniki badania „Rozwój obszarów miejskich w UE: 50 projektów dofinansowanych z EFRR w latach 2007–2013” oraz 6 raportów tematycznych „Miasta przyszłości: działania teraz”.

W badaniu przeprowadzonym przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Intergrupę ds. Polityki Miejskiej dokonano analizy 50 projektów dofinansowanych z EFRR i zebrano szczegółowe dane dotyczące wybranych miast oraz informacje o zrealizowanych projektach i ich wynikach. Badanie jest podsumowaniem stanu realizacji lokalnej polityki rozwoju obszarów miejskich przy wsparciu z EFRR w latach 2007–2013. Ciekawe pomysły, rozwiązania i metody współpracy zastosowane w wybranych miastach stanowią inspirację dla innych obszarów miejskich i ich władz. Podczas konferencji odbędzie się szczegółowa prezentacja wyników badania, po której nastąpi dyskusja panelowa.

Kolejnym wydarzeniem będzie prezentacja 6 publikacji analizujących kluczowe wyzwania, jakie XXI wiek stawia obszarom miejskim, przedstawione w raporcie „Miasta przyszłości”. Pokazują one, że konieczne jest zintegrowane i aktywne podejście powiązane z filarami strategii Europa 2020: środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Uczestnicy wydarzenia będą mogli dowiedzieć się, jak wykorzystywane są efekty programu URBACT, oraz wziąć udział w debacie panelowej z ekspertami programu URBACT i politykami UE.

Więcej informacji:

„Rozwój obszarów miejskich w UE: 50 projektów dofinansowanych z EFRR w latach 2007–2013”

Seria raportów tematycznych URBACT „Miasta przyszłości: działania teraz” w witrynie URBACT

Informacje o wydarzeniu w witrynie URBACT

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe