Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Krajowe strategie integracji Romów

(06/04/2011)

Krajowe strategie integracji Romów

Komisja Europejska właśnie przedstawiła  europejskie ramy krajowych strategii integracji Romów. Ramy te pomogą wyznaczyć kierunek krajowej polityki w odniesieniu do społeczności Romów oraz wykorzystać europejskie środki przeznaczone na wsparcie działań w tej dziedzinie.

Państwa Członkowskie powinny przedstawić swoje krajowe strategie do końca 2011r., które będą zawierać konkretne cele do osiągnięcia  w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, zdrowia i dostępu do mieszkań. Oczekuje się również, że Państwa Członkowskie zmodyfikują swoje programy operacyjne współfinansowane przez Fundusze Strukturalne na rzecz projektów skierowanych do społeczeństwa romskiego.

W dniach 23-25 maja br. w Słowacji (Bratysława i Koszyce), Komisja Europejska organizuje spotkanie na wysokim szczeblu na temat wkładu europejskich funduszy w integrację Romów. Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz spotkań poświęconych Romom w następstwie Szczytu Unii Europejskiej w sprawie Romów w 2008r., który miał miejsce w Brukseli oraz innych podobnych wydarzeń zorganizowanych na Węgrzech w 2009r. i w Rumunii w 2010r.

Więcej informacji:

Nowe ramy europejskie

Działania na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych społeczności Romów.

http://ec.europa.eu/roma

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe