Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Restrukturyzacja małych i średnich przedsiębiorstw w Europie — szczegółowa analiza

(16/05/2013)

Restrukturyzacja małych i średnich przedsiębiorstw w Europie — szczegółowa analiza

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) reprezentują 99% firm w UE i stanowią główną siłę napędową zrównoważonego wzrostu gospodarczego. MŚP, podobnie jak inne instytucje, przechodzą transformację, która jednak często skupia się głównie na celach ogólnych i w związku z tym jest przeprowadzana z pominięciem specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw.

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) przeanalizowała główne wyzwania stawiane MŚP, aby podkreślić złożoność problemu i zwrócić na niego uwagę decydentów — ma to istotne znaczenie dla planowania i przydzielania środków wspierających te przedsiębiorstwa. Fundacja przeprowadziła badania porównawcze dla 85 firm i przedstawiła wyniki członkom Parlamentu Europejskiego. Celem badań jest prezentacja różnych możliwości restrukturyzacji MŚP i zasugerowanie decydentom, że konieczne jest utworzenie nowych schematów finansowania i kompleksowej obsługi tych przedsiębiorstw, a kryteria kwalifikacyjne wymagają jeszcze przemyślenia.

Raport ogólny, podsumowanie i raporty dla poszczególnych krajów opisujące przypadki 85 przedsiębiorstw

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe