Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

(13/05/2013)

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

W dniu 29 maja odbędzie się konferencja organizowana przez Komitet Regionów na temat roli regionów i miast europejskich w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ciągu jednodniowego spotkania omówione zostaną lokalne aspekty niedawno przyjętego pakietu dotyczącego inwestycji społecznych, miejskie i wiejskie wymiary ubóstwa i wykluczenia społecznego, oraz współpraca transnarodowa pomiędzy władzami regionalnymi i lokalnymi w celu rozwiązania tych problemów. Pośród prelegentów znajdują się członkowie Komitetu Regionów i Komisji Europejskiej, przedstawiciele władz lokalnych i innych zainteresowanych organizacji, oraz naukowcy, którzy prezentować będą opinie, wyniki analiz i możliwości finansowania na okres 2014–2020. Program i zapisy na stronie: http://cor.europa.eu/pl/news/events/Pages/poverty-social-exclusion.aspx.

Transmisja ze spotkania będzie dostępna w godzinach 9:30–16:00 na stronie internetowej: www.cor.europa.eu

 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe