Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Projekty realizowane ze środków EFRR zdobywają nagrody w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2012

(02/05/2013)

Projekty realizowane ze środków EFRR zdobywają nagrody w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2012

Główną Nagrodę Jury zdobył projekt Outset z Wielkiej Brytanii w uznaniu dla zastosowanego w jego ramach wyjątkowego podejścia do wspierania osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Podejście to polega na udzielaniu najbardziej wrażliwym grupom społecznym pomocy w znajdywaniu pracy poprzez samozatrudnienie i działalność przedsiębiorczą. Usługę Outset opracowano w Kornwalii, w ramach finansowania z EFRR celu „Konwergencja”. Następnie wdrożono ją z powodzeniem w obszarze „Konkurencyjność” na Południowym Zachodzie oraz w innych regionach Wielkiej Brytanii. W ciągu trzech ostatnich lat w ramach projektu Outset utworzono ponad 1200 nowych firm i 1400 nowych miejsc pracy. Pozwoliło to tym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji i słabiej reprezentowanym grupom zwiększyć swoje dochody o ponad 1 mln funtów. Wiele z tych programów non-profit sfinansowano ze środków EFRR. Najnowsze dane statystyczne, opisy osiągnięć oraz potwierdzające je dokumenty można znaleźć pod następującymi adresami: www.outset.org

http://www.convergencecornwall.com/what-is-convergence/news.php?id=1896

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/2012/index_pl.htm

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe