Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Jak sprawniej zarządzać emisją CO2 w ramach polityki regionalnej UE

(23/04/2013)

Jak sprawniej zarządzać emisją CO2 w ramach polityki regionalnej UE

Model CO2MPARE pozwala oszacować emisję CO2 związaną z inwestycjami prowadzonymi w ramach danego programu operacyjnego, dzięki czemu władze krajowe i regionalne mogą podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne w ramach programów operacyjnych polityki regionalnej UE. Porównanie emisji CO2 w różnych wariantach inwestycyjnych w ramach danego programu operacyjnego możliwe jest dzięki oszacowaniu skutków inwestycji pod względem emisji CO2 w przeliczeniu na każde wydane euro w przypadku danego rodzaju działalności, a następnie pomnożenie uzyskanej w ten sposób wartości przez kwotę przeznaczoną na daną działalność.

Sprawozdanie końcowe dotyczące modelu CO2MPARE pdf
Instrukcja obsługi modelu CO2MPARE pdf
Opis techniczny modelu CO2MPARE pdf
Instrukcja instalacji doc
Model CO2MPARE.zip pdf

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe