Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

EuroSME2013 — „Innowacje: szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw”

(23/04/2013)

EuroSME2013 — „Innowacje: szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw”

Reprezentujące 99% firm w UE małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) to motor napędowy zrównoważonego wzrostu gospodarczego i główny czynnik wpływający na tworzenie nowych miejsc pracy. Wspieranie MŚP przez zapewnienie im konkurencyjnego otoczenia biznesowego jest zatem zawsze jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. W bieżącej sytuacji gospodarczej MŚP wymagają jednak jeszcze więcej uwagi w celu zapewnienia, że mają odpowiednie środki umożliwiające wykorzystanie ich pełnego potencjału na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu — priorytetu w ramach strategii Europa 2020. Elementami niezbędnymi do osiągnięcia tego celu są innowacje i nowatorskie pomysły biznesowe.

Głównym tematem zorganizowanej w ramach irlandzkiej prezydencji Rady Unii Europejskiej konferencji EuroSME2013 pod hasłem „Innowacje: szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw” są sposoby wykorzystania w działalności MŚP innowacyjnych metod w celu osiągnięcia strategicznego celu UE. W organizowanej we współpracy z organizacją Enterprise Ireland i Komisją konferencji wezmą udział setki przedsiębiorców, polityków i przedstawicieli organizacji wspierających MŚP z sektorów prywatnego i publicznego. Będzie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów oraz wymiany poglądów na temat wpływu MŚP na wzrost gospodarczy w kontekście wyzwań XXI wieku. Kolejnym poruszanym podczas konferencji tematem będzie Horyzont 2020 — zbliżający się unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. W przedmiotowych prezentacjach przedstawione zostaną elementy tego programu ściśle związane z MŚP.

Konferencja odbędzie się w dniach 11–12 czerwca 2013 r. w Dublinie.

Termin końcowy rejestracji: 9 maja 2013 r.

Witryna EuroSME2013

Program konferencji

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe