Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Sprawozdanie z realizacji strategii UE dla regionu Dunaju: dobry start, czas pójść o krok dalej

(09/04/2013)

Sprawozdanie z realizacji strategii UE dla regionu Dunaju: dobry start, czas pójść o krok dalej

Prawie dwa lata po rozpoczęciu realizacji strategii UE dla regionu Dunaju Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie w tej sprawie.

Komentując sprawozdanie, komisarz Johannes Hahn powiedział: Realizacja strategii UE dla regionu Dunaju jest doskonałym dowodem na to, że państwa członkowskie mogą osiągnąć więcej, kiedy połączą swoje siły. Teraz musimy pójść o krok dalej. Chciałbym, żeby w kolejnej edycji programów finansowanych z funduszy regionalnych założenia strategii dla regionu Dunaju znalazły odzwierciedlenie wśród priorytetów określonych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w każdym z 14 państw objętych programem. Strategia powinna być punktem odniesienia dla planowania działań w każdym związanym z nią obszarze polityki, a jej realizację powinny wspierać stabilne politycznie, właściwie finansowane struktury.

Raport dotyczy przede wszystkim postępów w zakresie rozwiązywania takich problemów, jak brakujące połączenia transportowe, słaba konkurencyjność, zanieczyszczenie środowiska czy przestępczość. Na makroregion Dunaju składa się 14 państw, z których osiem należy do UE. Dzięki wielu wspólnym projektom i inicjatywom kraje te stworzyły system skutecznej współpracy w czterech głównych obszarach, do których należą: lepsze połączenie regionu Dunaju ze światem, ochrona środowiska naturalnego, budowanie dobrobytu i zwiększenie potencjału regionu Dunaju.

Komisarz wezwał rządy państw regionu Dunaju do realizacji zobowiązań politycznych i uznania strategii za priorytet we wszystkich związanych z nią obszarach polityki. Ponaglił też osiem krajów UE z tego regionu, a także Chorwację, do uwzględnienia strategii przy przygotowywaniu następnej edycji programów finansowanych w ramach polityki regionalnej na lata 2014–2020.

Przeczytaj pełny tekst sprawozdania

Informacja prasowa

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe