Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Konferencja wysokiego szczebla ESPON: Ukierunkowane analizy dla zainteresowanych stron: dane terytorialne w praktyce

(14/03/2011)

Konferencja wysokiego szczebla ESPON: Ukierunkowane analizy dla zainteresowanych stron: dane terytorialne w praktyce

Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON) wspiera opracowywanie założeń polityki spójności UE.

W dniu 11 maja 2011 r. w Brukseli (Belgia) odbędzie się pierwsza konferencja wysokiego szczebla w ramach programu ESPON.

Podczas konferencji zostanie omówione wykorzystanie danych terytorialnych w praktyce na podstawie doświadczeń z ukierunkowaną analizą dla zainteresowanych stron. Wezmą w niej udział najważniejsi decydenci w dziedzinie rozwoju terytorialnego i spójności terytorialnej – między innymi komisarz ds. polityki regionalnej UE Johannes Hahn oraz luksemburski minister ds. zrównoważonego rozwoju i infrastruktury Claude Wiseler.

Konferencja będzie stanowić sposobność do spotkania europejskich decydentów i zainteresowanych stron zaangażowanych w ukierunkowane analizy ESPON na szczeblu krajowym, regionalnym oraz lokalnym w celu:

  • wymiany doświadczeń na temat wartości dodanej i wykorzystania danych dostarczanych przez ukierunkowane analizy;
  • określenia przyszłych potrzeb w dziedzinie danych wspierających skuteczne wdrażanie polityki spójności UE po 2013 r.

Rezerwacja miejsc odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego. Termin rejestracji upływa 29 kwietnia 2011 r. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ESPON.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe