Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Rozwój obszarów miejskich w UE

(25/03/2013)

Rozwój obszarów miejskich w UE

Komisja Europejska opublikowała wyniki badania wpływu projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mających na celu poprawę warunków życia i pracy w miastach europejskich. W badaniu zatytułowanym „Rozwój obszarów miejskich w UE” dokonano analizy 50 projektów dofinansowanych z EFRR i zebrano szczegółowe dane dotyczące wybranych miast oraz informacje o zrealizowanych projektach i ich wynikach. Badanie obejmuje zbiór praktyk w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich i jest podsumowaniem stanu realizacji lokalnej polityki rozwoju obszarów miejskich przy wsparciu EFRR w latach 2007-13. Niektóre z projektów ujętych w badaniu zostaną zaprezentowane w Brukseli podczas tegorocznej edycji DNI OTWARTYCH Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w dniach 7-10 października.

Urban development - 50 projects map

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe