Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Projekt tygodnia: litewska kampania promująca zatrudnianie osób z upośledzeniami słuchu

(22/03/2013)

Projekt tygodnia: litewska kampania promująca zatrudnianie osób z upośledzeniami słuchu

 

„Ku zatrudnieniu — rozwój usług mediacji związanych z zatrudnianiem osób z upośledzeniami słuchu” to zainicjowany w marcu 2009 r. przez litewski Krajowy Ośrodek Rehabilitacji Osób Niesłyszących trzyletni projekt społeczny, który uzyskał unijne dofinansowanie w kwocie 891 100 EUR.

 

Celem prezentowanych w ramach tego projektu krótkich filmów jest zachęcanie osób słyszących, zwłaszcza pracodawców, do poznania zalet osób niesłyszących oraz ich potencjału pracowniczego. Filmy przede wszystkim przekonują, że osoby niesłyszące to zwykli ludzie, którzy jak wszyscy są członkami społeczeństwa. Wystarczy jedynie poświęcić im nieco więcej uwagi, aby się z nimi porozumieć i nawiązać współpracę.

 

W toku projektu specjalnie przeszkoleni rekruterzy (tzw. mediatorzy) z kilku objętych pilotażem agencji pośrednictwa pracy pomagali osobom niedosłyszącym w znalezieniu odpowiedniej pracy. Przez następne sześć miesięcy rekruterzy pozostawali z nimi w kontakcie, odwiedzali ich w miejscu pracy oraz ułatwiali im rozwiązywanie różnych problemów, występując często w charakterze mediatorów między pracodawcą a pracownikiem.

 

Z ponad 600 niesłyszących aktywnych uczestników projektu ponad 400 zostało zatrudnionych.

 

W 2010 r. wspomniane filmy zostały wyemitowane w wielu kanałach litewskiej telewizji. Filmy te można również znaleźć w Internecie.

 

Projekt „Ku zatrudnieniu — rozwój usług mediacji w związku z zatrudnianiem osób z upośledzeniami słuchu” został wyróżniony nagrodą RegioStars 2013 w kategorii „Promowanie unijnej polityki regionalnej za pomocą krótkich filmów wideo”.

 

Filmy

Witryna projektu

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe