Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

"Porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych sprawdzianem umiejętności podejmowania decyzji w Europie"

(19/03/2013)

Komisarz Unii Europejskiej Johannes Hahn podjął się dziś podczas spotkania „Komisji REGI” Parlamentu Europejskiego debaty z eurodeputowanymi na temat wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Porozumienie na szczeblu państw członkowskich dotyczące wieloletnich ram finansowych jest sprawdzianem umiejętności podejmowania decyzji w Europie, a także poziomu bezpieczeństwa dla rynków, prywatnych inwestorów i obywateli, szczególnie w obecnej sytuacji.

 

Fragmenty wypowiedzi Komisarza:

 

Ocena polityczna wieloletnich ram finansowych jest wielopłaszczyznowa: istotne, ale nie tak duże, jak oczekiwała Komisja, zwiększenie przydziałów na badania i rozwój, dodatkowe środki na zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży, ale też mniej pieniędzy dla regionów czy rolnictwa.

Ważną kwestią jest fakt, że układ budżetu zasadniczo sprzyja nowej architekturze (regiony przejściowe), dzięki czemu możliwe są też nowe strategiczne kierunki polityki regionalnej.

Nie ukrywam też mojej osobistej krytycznej oceny niektórych aspektów, chociażby z tego powodu, że bezpośrednio zagrażają nowemu podejściu ukierunkowanemu na wyniki. Przykładowo zasada n+3 nie sprzyja idei mądrego wydawania pieniędzy (ang. better spending). Ponadto ubolewam nad niewielkim budżetem na Współpracę Terytorialną — realne cięcia w obszarze, w którym najlepiej widać europejską wartość dodaną, to moim zdaniem niewłaściwa droga! Parlament z pewnością położy na tę kwestię duży nacisk podczas negocjacji.

W ujęciu ogólnym porozumienie między przywódcami państw i rządów będzie stanowić silny argument w negocjacjach między Radą a Parlamentem. Pilnie potrzebujemy rozwiązania tego problemu, aby nie opóźniać dalszych negocjacji dotyczących polityki sektorowej i nie naruszyć podstaw solidnego programowania. Wszystkie państwa członkowskie łącznie z Chorwacją podpisały z Komisją Umowę partnerską, aby formalnie przypieczętować dokonane ustalenia i zapewnić trwałość dążeń do płynnego przejścia z jednego etapu do kolejnego.

Moim słuchaczom nie trzeba przecież wyjaśniać, że odejście od wieloletnich zasad finansowania na rzecz rocznego budżetu jest realnym zagrożeniem dla polityki regionalnej. Polityka inwestycyjna opiera się przecież na bezpieczeństwie inwestycji!

Dziękuję Parlamentowi, dziękuję Państwu za ogromne zaangażowanie w trwające trójstronne negocjacje, w które wiele obecnych tutaj osób jest bezpośrednio zaangażowanych i które w mojej ocenie zmierzają w bardzo dobrym kierunku. Moja opinia jest tym bardziej uzasadniona, że osiągnięcie porozumienia jest możliwe jeszcze przed latem. Komisja, moje współpracowniczki i współpracownicy oraz ja sam jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Na zakończenie chciałbym jeszcze poruszyć dwie kwestie:

Udział EFS: pilnie potrzebujemy jasnej i ambitnej decyzji w sprawie minimalnego udziału EFS. Oczywiście dokonany wybór musi uwzględniać specyfikę poszczególnych regionów i państw członkowskich oraz zapewniać odpowiednią elastyczność. Nie należy jednak modyfikować podstawowych założeń.

Koncentracja tematyczna: służy do wdrożenia celów wspólnych dla całej Europy. Oznacza skupienie na obszarach podporządkowanych celom Europa 2020 dotyczącym wzrostu. Podejście zakładające wszechstronną elastyczność wydaje się być tutaj niewłaściwe — chodzi raczej o podejmowanie ukierunkowanych działań. Również w swojej pracy zawsze przyjmuję zasadę koncentracji tematycznej i jej bronię. Jeżeli chcemy tak wykorzystywać środki, aby ich oddziaływanie było możliwie najsilniejsze, musimy je koncentrować w tych (nielicznych) obszarach, które są kluczowe dla zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Polityka strukturalna była w przeszłości osłabiona właśnie z powodu braku ukierunkowania. Chcemy pokazać, że uczymy się na błędach.

 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe