Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Projekt tygodnia: Pokonywanie przeszkód związanych z długotrwałym bezrobociem w północnej Polsce

(15/03/2013)

Projekt tygodnia: Pokonywanie przeszkód związanych z długotrwałym bezrobociem w północnej Polsce

Osoby powyżej 45 roku życia, bezrobotni, niepełnosprawni oraz osoby z problemami zdrowotnymi to grupy, którym najtrudniej znaleźć pracę. W ramach stworzonego w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim projektu „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” osoby z tych grup współpracują z ekspertami, którzy pomagają im przezwyciężać bariery i skutecznie szukać zatrudnienia. Ten innowacyjny model działania opracowano w Finlandii, a w Polsce wprowadziła go Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych (ERKON) pomagająca ludziom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, społecznych i zdrowotnych.

Nowy model pozwolił na wieloprofilową diagnozę trzydziestu dwóch długotrwale bezrobotnych uczestników projektu (27 kobiet i 5 mężczyzn). Umożliwiło to utworzenie „osobistego planu rozwoju” dla 28 osób, obejmującego szkolenie zawodowe, wsparcie psychologiczne i pomoc trenera zatrudnienia. Niemal 80% osób uczestniczących w programie znalazło pracę. Dla porównania: pracę znajduje jedynie 30% osób rekrutowanych za pośrednictwem zwykłych instytucji działających na rynku pracy. Trener zatrudnienia pomógł następnie dziewięciu na dziesięć osób zatrudnionych w ramach projektu utrzymać pracę przez dłużej niż 15 miesięcy. Udzielone wsparcie polegało na doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywaniu problemów powstających pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Kluczem do sukcesu jest współpraca z lokalnymi pracodawcami i szkołami. 60% pracodawców uczestniczących w projekcie zauważyło zmianę w swoim podejściu do zatrudniania osób starszych.

Projekt współfinansowany przez UE (z funduszu UE pochodzi 393 700 EUR) stymuluje aktywność uczestniczących w nim osób i w ten sposób wpisuje się w cele europejskiej polityki spójności, do których należą m.in. rozwój gospodarczy i tworzenie stanowisk pracy. Opracowany model działania jest rozpowszechniany w Polsce na szczeblu regionalnym i krajowym. Jest on wydajny, koszty wdrożenia są stosunkowo niskie, nie wymaga także wprowadzania znaczących zmian w prawie pracy, dlatego można go dostosowywać do wymogów innych państw członkowskich UE oraz do innych grup osób, które potrzebują wsparcia na rynku pracy.

 

Model „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” został nagrodzony w konkursie RegioStars 2013 w kategorii „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.

 

Eliza Popławska-Jodko, koordynator projektu w ERKON, powiedziała:

 

„Stworzenie nowego modelu zatrudnienia, który trwale zmienia jakość życia osób długotrwale bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych, to najważniejsza korzyść, jaką zyskuje się dzięki temu projektowi”.

 

Henryk Chudziński, 61, konserwator w szkole w Elblągu, bezrobotny przez cztery lata, zatrudniony dzięki projektowi:

„Czuję się wspaniale. Jestem dowartościowany. Lubię to robić i nie zamieniłbym tej pracy na inną”.

 

 

Strona projektu

Prezentacja

Film

 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe