Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Dyrekcje Generalne REGIO i EMPL opublikowały przewodnik po innowacjach społecznych

(14/03/2013)

Dyrekcje Generalne REGIO i EMPL opublikowały przewodnik po innowacjach społecznych

Dyrekcje Generalne REGIO i EMPL opracowały wspólnie „Przewodnik po innowacjach społecznych”, który jest już dostępny do pobrania. We wspólnej przedmowie Komisarze Hahn i Andor zwracają uwagę na konieczność uporania się ze społecznymi konsekwencjami aktualnego kryzysu ekonomicznego: „…potrzebujemy nowego spojrzenia na politykę społeczną, zdrowotną i zatrudnienia, ale musimy także zmienić podejście do edukacji, szkoleń i rozwijania umiejętności, wspierania przedsiębiorczości, polityki uprzemysłowienia, rozwoju miast i wielu innych zagadnień, aby zapewnić rozwój zrównoważony społecznie i środowiskowo, zatrudnienie i wysoką jakość życia w Europie”. Na potrzeby tego przewodnika „innowacje społeczne” określono jako wszelkie innowacyjne działania o zdecydowanie społecznych celach (w przeciwieństwie do celów jedynie technologicznych lub biznesowych).

W przewodniku wiele wcześniejszych inicjatyw, od „Europejskiej agendy cyfrowej” do funduszy strukturalnych, zostało przedstawionych jako działania w tym celu, a także zaprezentowano wiele przykładów odpowiednich współfinansowanych projektów, sytuując je w kontekście strategii Europa 2020. Przedstawiciele regionalnych władz publicznych znajdą w nim wiele praktycznych wskazówek dotyczących metod inspirowania innowacji społecznych oraz włączania celów społecznych do innych działań. Wskazówki te zostały podsumowane w końcowej części publikacji, w postaci przydatnego przewodnika obejmującego 10 punktów. Mamy nadzieję, że przewodnik okaże się użyteczny i będzie szeroko wykorzystywany.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe