Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Komisja proponuje przepisy dotyczące realizacji inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

(12/03/2013)

Komisja proponuje przepisy dotyczące realizacji inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Komisja Europejska zaproponowała zasady operacyjne pozwalające na realizację inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, mającej na celu zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży. Inicjatywa ta została zaproponowana na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego 2013 r., a jej budżet na lata 2014-2020 wynosi 6 mld EUR.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie wspierać zwłaszcza młodych ludzi, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą zawodowo (młodzież NEET) w unijnych regionach, w których stopa bezrobocia wśród młodzieży w 2012 r. przekroczyła 25%. Inicjatywa skupiałaby się na integracji tej młodzieży na rynku pracy.

Komunikat prasowy

Propozycje rozporządzeń

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe