Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Opublikowano dane o PKB na mieszkańca w regionach UE

(03/03/2011)

Opublikowano dane o PKB na mieszkańca w regionach UE

W 2008 r. PKB na mieszkańca wahał się od 28% średniej UE-27 w bułgarskim regionie Sewerozapaden do 343% w Londynie Wewnętrznym. Informacje te pochodzą z danych opublikowanych przez biuro statystyczne Unii Europejskiej Eurostat.

Przewiduje się, że w celu ustalenia, które regiony zostaną uznane za „słabiej rozwinięte” dla potrzeb polityki spójności po 2013 r. Komisja wykorzysta średnią wartość PKB z lat 2007–2009.

Więcej informacji

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe