Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Plan działania dotyczący wykorzystania europejskich funduszy regionalnych na Słowacji

(22/02/2011)

Plan działania dotyczący wykorzystania europejskich funduszy regionalnych na Słowacji

Komisja Europejska i władze słowackie opracowały wspólny plan działania mający usprawnić wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS) na Słowacji. Ogólny kształt planu uzgodnili wicepremier i minister transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej Ján Figeľ oraz komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn w Bratysławie w listopadzie 2010 r. W swojej ostatecznej postaci plan wytycza wspólne podejście mające zapewnić terminowe wykorzystanie środków oraz skuteczne wdrożenie programów w ramach EFRR i FS na Słowacji. Wspólny plan działania stanowi przykład dobrej praktyki w dziedzinie współpracy między Komisją Europejską a władzami słowackimi.

Komunikat prasowy

Plan działania

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe