Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Warsztaty projektowe ESPON TANGO „Towards Better Territorial Governance”

(26/02/2013)

Warsztaty projektowe ESPON TANGO „Towards Better Territorial Governance”

Zespół ESPON TANGO zaprasza decydentów, praktyków i urzędników związanych z rozwojem terytorialnym na warsztaty „Towards Better Territorial Governance” („W kierunku lepszej administracji terytorialnej”), które odbędą się w Brukseli 20 marca 2013 r.

 Założenia warsztatów są następujące:

  • określenie i omówienie cech dobrej administracji terytorialnej i sposobów ich wdrożenia na podstawie 12 studiów przypadku z całej Europy,
  • wybranie dobrych praktyk w zakresie administracji terytorialnej, mających na celu inteligentny, zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu,
  • pomoc uczestnikom w znalezieniu właściwych wzorcowych mechanizmów,
  • zebranie pomysłów i sugestii przydatnych podczas tworzenia przyjaznego dla użytkownika podręcznika dobrej administracji terytorialnej.

Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego zgłoszenia w wiadomości e-mail należy przesyłać do 1 marca 2013 r. na adres nordregio@nordregio.se.

Miejsce warsztatów: Komisja Europejska, DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej
Avenue Beaulieu 29, 1160 Auderghem, Bruksela

Więcej informacji można znaleźć w programie warsztatów

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe