Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

RegioStars 2014 — termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 kwietnia 2013 r.

(22/02/2013)

RegioStars 2014 — termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 kwietnia 2013 r.

Po bardzo udanej edycji konkursu RegioStars 2013, w ramach której nagrodzono innowacyjne projekty dotyczące unijnej polityki regionalnej, zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń do jego następnej rundy. Do udziału w konkursie zachęcamy osoby realizujące projekty finansowane z funduszy strukturalnych UE. Szukamy projektów, które w swoisty sposób wpisują się w osiągnięcie celów unijnej strategii Europa 2020, czyli inteligentnego i ekologicznego wzrostu gospodarczego dla wszystkich. W tej edycji konkursu przewidziano kategorie dotyczące m.in. inteligentnych rozwiązań transportowych dla miast, działań ukierunkowanych na zmniejszenie bezrobocia osób młodych oraz, po raz pierwszy, dużych projektów unijnych, których wartość z VAT przekracza 50 mln EUR.

W ramach każdego programu można nadesłać jedno zgłoszenie na kategorię. Nagrody za rok 2014 będą przyznawane w następujących kategoriach:

  • INTELIGENTNY WZROST — innowacje dotyczące MŚP;
  • TRWAŁY WZROST — ekologiczny wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy dzięki biogospodarce;
  • WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU — tworzenie nowych miejsc pracy dla osób młodych;
  • OBSZARY MIEJSKIE W TRUDNEJ SYTUACJI (CITYSTAR) — inwestycje w miejski transport publiczny zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju;
  • DUŻE PROJEKTY INWESTYCYJNE — wydajność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Zgłoszenia muszą zostać otrzymane do 19 kwietnia 2013 r.

Wybrani finaliści zaprezentują swoje projekty niezależnemu jury podczas odbywających się na początku października 2013 r. w Brukseli DNI OTWARTYCH Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Informacje dotyczące zgłoszeń i rejestracji można znaleźć w witrynie RegioStars.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem REGIO-STARS@ec.europa.eu.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe