Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Prezydencja węgierska: priorytetem polityka spójności

(03/02/2011)

Prezydencja węgierska: priorytetem polityka spójności

Polityka spójności będzie ważnym punktem programu prezydencji węgierskiej trwającej od stycznia do czerwca 2011 roku.  

W pierwszej połowie tego roku odbędzie się szereg ważnych spotkań poświęconych opracowaniu przyszłej polityki spójności po 2013 roku, między innymi:

 • Forum Spójności w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2011 r.,
 • konferencja w sprawie przyszłej polityki spójności w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2011 r.,
 • nieformalne spotkanie ministrów w Gödöllő w dniach 19-20 maja 2011 r.

Rola spójności terytorialnej znajdzie się również w centrum uwagi podczas wielu innych wydarzeń:

 • spotkania sieci punktów kontaktowych ds. spójności terytorialnej w Budapeszcie 9 lutego,
 • spotkania dyrektorów generalnych odpowiedzialnych za sprawy spójności terytorialnej w Budapeszcie 29 marca,
 • nieformalnego spotkania ministrów odpowiedzialnych za sprawy spójności terytorialnej w Gödöllő 19-20 maja.

Naturalnym priorytetem prezydencji sprawowanej przez Węgry – z uwagi na położenie geograficzne tego kraju – będzie przyjęta ostatnio przez UE strategia dunajska na rzecz propagowania wzrostu i jakości życia w regionie. ImpImprezy poświęcone różnym aspektom tej strategii staną się okazją do spotkania przedstawicieli władz i organizacji pozarządowych:

 • konferencja tematyczna dotycząca gospodarki wodnej, zorganizowana we współpracy z prezydencją węgierską i zainteresowanymi stronami (data do potwierdzenia),
 • Węgierska Izba Przemysłowo-Handlowa planuje spotkanie regionalne poświęcone w szczególności kwestii integracji Bałkanów Zachodnich, w którym wezmą udział decydenci wysokiego szczebla z UE i państw członkowskich (data do potwierdzenia),
 • konferencja pod hasłem „Europa – Dunaj – Woda – Innowacyjność i zrównoważony rozwój” w Budapeszcie w dniach 4-7 maja,
 • konferencja parlamentów narodowych w Nowym Sadzie (Serbia) w marcu/kwietniu,
 • Chorwacja organizuje Dzień Kultury i Turystyki Naddunajskiej w Vukovarze latem 2011 r.

Więcej informacji

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe