Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Osiąganie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

(19/01/2011)

Osiąganie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

Ukazał się właśnie najnowszy numer magazynu Komisji Europejskiej Panorama poświęconego polityce regionalnej!

Oto najciekawsze tematy poruszone w numerze 36:

  • informacje i przykłady ilustrujące wkład polityki regionalnej w osiągnięcie celów strategii „Europa 2020” na rzecz rozwoju i miejsc pracy;
  • wpływ polityki regionalnej i opcje na przyszłość;
  • pomoc w nadrobieniu zaległości dla regionów znajdujących się w mniej korzystnej sytuacji;
  • wyjść poza PKB: nowe sposoby mierzenia postępu gospodarczego i społecznego.

W Panoramie nr 36 zamieszczono też quiz pozwalający sprawdzić swoją wiedzę o polityce regionalnej UE!

Dodatkowe informacje:

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe