Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Inwestycje w naszą przyszłość: przykłady projektów finansowanych ze środków UE

(11/02/2013)

Inwestycje w naszą przyszłość: przykłady projektów finansowanych ze środków UE

Budżet Unii Europejskiej jest ograniczony (ok. 1% dochodu narodowego brutto (DNB) krajów UE), ale jego wpływ może być odczuwalny. Ok. 94% budżetu UE jest wykorzystywane na finansowanie przedsięwzięć związanych z badaniami, rozwojem przedsiębiorstw, rolnictwa i regionów, inicjatyw skierowanych do młodych ludzi i w wielu innych obszarach.

Jednak wiedza o konkretnych realizowanych projektach, ich wynikach oraz korzyściach dla obywateli i przedsiębiorstw, a także dla gospodarki europejskiej, nadal jest niewielka. Pewne pojęcie na temat tych przedsięwzięć może dać lista dobrych projektów UE (niewyczerpująca). Czy na przykład wiadomo powszechnie, że inicjatywy UE wspierające proekologiczne rozwiązania z zakresu ruchu drogowego i środowiska naturalnego wprowadzone w miastach Europy umożliwiły oszczędności energii i bardziej zrównoważony rozwój gospodarki? Że wspomagają pojednanie w Irlandii Północnej? Że łączą badaczy i uniwersytety i stanowią pomoc dla rolników? Projekty UE stymulują gospodarczy i społeczny rozwój uboższych regionów i zapewniają pomoc dla bezrobotnych. Postęp w badaniach nad rakiem pozwala tworzyć nowe metody leczenia i pomagać pacjentom. Najlepsi badacze mogą łączyć wiedzę, co pozwala na oszczędności w międzynarodowych projektach badawczych, zwiększających konkurencyjność Europy. Dzięki pomocy małe i średnie przedsiębiorstwa mogą stosować innowacyjne rozwiązania. Zmniejszono zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych. Młodzi ludzie mają możliwość studiowania, odbywania szkoleń i angażowania się w wolontariaty poza granicami swojego kraju. Na obszarach objętych konfliktami dzieci są objęte opieką, jest tam dostarczana pomoc humanitarna, a światowe bezpieczeństwo żywnościowe zostało zwiększone.

Poniżej przedstawiono przykłady korzystnego oddziaływania polityki regionalnej UE i innych inwestycji europejskich na codzienne życie obywateli.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe