Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Unia Europejska pomaga ratować Pompeje

(06/02/2013)

Unia Europejska pomaga ratować Pompeje

Johannes Hahn, unijny komisarz ds. polityki regionalnej, oficjalnie zainaugurował prace konserwacyjne zmierzające do ocalenia przed degradacją słynnych wykopalisk w Pompejach we włoskim regionie Kampania. Na prace w Pompejach UE wyasygnowała już 105 mln EUR, z czego 41 mln EUR pochodzi ze środków EFRR. Cały projekt może natomiast okazać się modelowym przykładem dla reszty Włoch i samej Kampanii.

W prowadzonych pracach stosuje się najbardziej zaawansowane technologie konserwacji, dzięki czemu obiekty, które uległy w ostatnich latach bardzo dużym zniszczeniom, mają wrócić do dawnej świetności. Podjęto również różne środki w celu ochrony projektu przed wpływem działających w tym regionie zorganizowanych grup przestępczych, w tym Camorry. W ścisłej współpracy z Komisją Europejską władze włoskie wyznaczyły specjalnego urzędnika z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którego zadaniem ma być kompleksowy nadzór nad aspektami prawnymi i kwestiami związanymi z bezpieczeństwem całego projektu. Obecnie Pompeje są odwiedzane przez ok. 2,3 mln turystów rocznie. Szacuje się, że do 2017 r. po renowacji obiektu liczba ta powinna wzrosnąć o co najmniej 300 tys. osób. Przyniesie to regionowi bardzo duże pośrednie i bezpośrednie korzyści, w tym nowe miejsca pracy i ożywienie handlu.

Cele projektu Pompeje:

  • strukturalna konsolidacja wykopalisk archeologicznych (pierwsze prace będą prowadzone na obszarach „dużego ryzyka” zgodnie z „mapą ryzyka archeologicznego”);
  • budowa systemu kanalizacji w nieobjętej wykopaliskami części publicznej;
  • wykonanie prac konsolidacyjnych, renowacyjnych i modernizacyjnych zgodnie z metodą zaprogramowanej ochrony;
  • poprawa szkoleń osób pracujących na obszarze wykopalisk w ramach Specjalnej Superintendentury ds. Dziedzictwa Archeologicznego Neapolu i Pompei (SANP).

MEMO/13/68

Kronika filmowa

Reportaż fotograficzny

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe