Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Artykuł Regional Focus na temat oceny wpływu zdarzeń przeciwnych dostępny online

(05/02/2013)

Artykuł Regional Focus na temat oceny wpływu zdarzeń przeciwnych dostępny online

Najnowszy artykuł Regional Focus „What are counterfactual impact evaluations teaching us about enterprise and innovation support?” („Czego można się dowiedzieć na temat wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności dzięki ocenie wpływu zdarzeń przeciwnych?”) jest już dostępny w Internecie. Ten 16-stronicowy raport w formacie PDF wydany przez Wydział Ewaluacji Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej opisuje przykład przyznania 235 tys. firm łącznej sumy 40 mld EUR w ramach dwunastu różnych strategii w siedmiu krajach członkowskich UE. Rezultaty są analizowane pod kątem nowych inwestycji, produktywności, zatrudnienia i innowacyjności.

Wyniki pokazują, że małe i średnie firmy najlepiej korzystają z pomocy finansowej (przekłada się to na wzrost liczby inwestycji i stałego zatrudnienia), jednak pomoc o charakterze niefinansowym (np. doradztwo i nawiązywanie kontaktów) może być dla nich równie skuteczna. Należy mieć nadzieję, że opisane odkrycia zostaną wykorzystane podczas przygotowywania programów na lata 2014–20.

Cały artykuł jest dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/information/focus/index_pl.cfm

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe