Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Konferencja Europejska 2013 organizowana przez Regional Studies Association

(29/01/2013)

Konferencja Europejska 2013 organizowana przez Regional Studies Association

Tematyka konferencji RSA 2013, która odbędzie się w Tampere, będzie koncentrowała się wokół pilnej potrzeby lepszego poznania, jakie są w regionach i społecznościach konkretne możliwości radzenia sobie z aktualnymi wyzwaniami i powracającą kwestią zrównoważonego rozwoju poprzez budowanie ustawodawstwa, nowych umiejętności przywódczych oraz zarządzania z zaangażowaniem wielu stron. Podczas konferencji pracownicy badawczy i pracownicy rozwoju regionalnego i lokalnego będą mieli okazję wspólnie podyskutować o tych ważnych kwestiach, spojrzeć na nie z różnych perspektyw oraz poznać je z teoretycznego i empirycznego punktu widzenia przedstawicieli różnych narodowości.

Chęć uczestnictwa w konferencji „Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development” należy zgłaszać do 17 lutego.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe