Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Ankieta Komitetu Regionów na temat sztandarowej inicjatywy „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”

(16/01/2013)

Ankieta Komitetu Regionów na temat sztandarowej inicjatywy „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”

„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” to jedna z siedmiu inicjatyw przewodnich opracowanych w ramach strategii „Europa 2020”, przyjęta przez Komisję Europejską w 2010 r. w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez stworzenie stabilnych podstaw gospodarczych, przede wszystkim dzięki aktywnemu zaangażowaniu MŚP. W ramach przygotowań do śródokresowego przeglądu Strategii w 2014 r. Komitet Regionów zaprasza zainteresowane podmioty lokalne i regionalne ze wszystkich państw członkowskich do wyrażenia swoich opinii na temat procesu wdrażania środków polityki przemysłowej. Wyniki ankiety zostaną omówione podczas konferencji Komitetu Regionów, która odbędzie się 10 kwietnia 2013 r. w Brukseli.

Ostateczny termin uczestnictwa w ankiecie: 1 marca 2013 r.

Więcej informacji:

Kwestionariusz

„Europa 2020”, sztandarowe inicjatywy i proces monitorowania Komitetu Regionów

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe