Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Siódme spotkanie na wysokim szczeblu w ramach europejsko-chińskiego dialogu na temat polityki regionalnej

(09/01/2013)

Siódme spotkanie na wysokim szczeblu w ramach europejsko-chińskiego dialogu na temat polityki regionalnej

Tuż przed przerwą świąteczną, w dniach 20–21 grudnia, dyrektor generalny Walter Deffaa przybył do Guangzhou w Chinach, aby wziąć udział w siódmym europejsko-chińskim spotkaniu na wysokim szczeblu zorganizowanym w ramach dialogu na temat polityki regionalnej w 2012 r. Walterowi Deffaa towarzyszyli doradca Ronnie Hall oraz referent ds. stosunków międzynarodowych Ramon Lopez. Delegaci wzięli udział w prezentacjach projektów europejsko-chińskich i spotkaniach z wicegubernatorem prowincji Guangdong, wiceburmistrzem Guangzhou i przedstawicielami sekcji ds. delty Rzeki Perłowej w Europejskiej Izbie Handlowej w Chinach. Podczas ostatniego ze wspomnianych spotkań poruszono kluczowe problemy związane z prowadzeniem działalności w Chinach (zawiłe procedury zakładania firmy, brak siły roboczej, gwałtowny wzrost minimalnego wynagrodzenia (13% rocznie), migracja wykwalifikowanej siły roboczej do Pekinu i Szanghaju) oraz wskazano wiele możliwości m.in. eksportu technologii ekologicznych.

Finalizacją dialogu na temat polityki regionalnej w 2012 r. było podpisanie porozumienia w sprawie programu pracy na 2013 r. Zakres współpracy ma obejmować: zintegrowany rozwój obszarów miejskich i wiejskich; instrumenty ustawodawcze i wykonawcze wspierające politykę regionalną i związane z tym praktyki; charakterystykę regionów i określenie kryteriów przyznawania pomocy dla regionów, współpracę pomiędzy regionami UE i Chin w zakresie innowacji i rozwoju gospodarczego, mechanizmy finansowania, partnerstwo publiczno-prywatne i finansowanie innowacyjnej infrastruktury. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sprawozdaniu zbiorczym.

Spotkanie na wysokim szczeblu dotyczące rozwoju obszarów miejskich otworzył wicegubernator prowincji Guangdong. Walter Deffaa i Fang Hengshan, dyrektor generalny ds. rozwoju narodowego i komisji reform, wygłosili przemówienia programowe. Interwencje ekspertów z Chin i UE dotyczyły zasadniczych spraw związanych z obszarami miejskimi wraz z przyległymi obszarami wiejskimi.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe