Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Rekordowa kwota z FSUE na pomoc dla regionu Emilia-Romagna

(12/12/2012)

Rekordowa kwota z FSUE na pomoc dla regionu Emilia-Romagna

Komisja zgodziła się na przeznaczenie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) rekordowej kwoty 670 mln EUR dla Włoch na naprawę szkód powstałych w wyniku tegorocznych niszczycielskich trzęsień ziemi w regionie Emilia-Romagna.

20 maja 2012 r. region ten nawiedziły silne trzęsienia ziemi o sile 5,9 stopni w skali Richtera, którym towarzyszyły setki wstrząsów wtórnych odczuwalnych również w sąsiadujących regionach Veneto i Lombardii. W wyniku tej katastrofy naturalnej 27 osób poniosło śmierć, 350 osób zostało rannych, a ponad 45 tys. osób musiało być ewakuowanych. Ponadto na dużym obszarze poważnie uszkodzonych zostało wiele budynków, elementów infrastruktury, biur, obiektów przemysłowych, pól uprawnych oraz ważnych zabytków.

Wspomniana kwota jest największą pomocą finansową udzieloną przez FSUE od momentu jego powstania w 2002 r. Odzwierciedla ona skalę wywołanych przez te trzęsienia szkód poniesionych przez tysiące gospodarstw domowych oraz całą gospodarkę w tym regionie.

FSUE jest finansowany poza zwykłym budżetem UE, Komisja zaproponowała zatem 19 września budżet korygujący, aby sfinansować wspomnianą pomoc. Propozycja została następnie przedłożona do zatwierdzenia ministrom finansów państw UE oraz Parlamentowi Europejskiemu. Władze włoskie poinformowały, że większość tych środków (338 mln EUR) ma pokryć koszty pomocy nadzwyczajnej, operacji ratunkowych oraz tymczasowego zakwaterowania. 292 mln EUR ma natomiast zostać przeznaczone na najpilniejsze działania związane z przywróceniem funkcjonowania placówek edukacyjnych i ochrony zdrowia oraz naprawą sieci elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Pełna kwota pomocy ma zostać wypłacona w najbliższych dniach.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe