Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Strategie inteligentnej specjalizacji na rzecz wzrostu opartego na innowacjach

(05/12/2012)

Strategie inteligentnej specjalizacji na rzecz wzrostu opartego na innowacjach

Komisarz Johannes Hahn otrzymał raport na temat korzystania ze strategii inteligentnej specjalizacji w celu opracowywania lepszych polityk publicznych ukierunkowanych na zdynamizowanie w ramach unijnej polityki spójności opartego na innowacjach wzrostu w regionach Unii Europejskiej. Przygotowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) raport otrzymał również Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, oraz Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki.

W raporcie poddano analizie zmiany wskaźników i mierników dotyczących strategii inteligentnej specjalizacji oraz przedstawiono 15 przykładów opracowania i wdrożenia tych strategii na szczeblu krajowym i regionalnym.

„Inteligentna specjalizacja” to strategiczne podejście do stymulowania rozwoju gospodarczego za pomocą ukierunkowanej pomocy w zakresie badań i innowacji, które zostało określone w projekcie Unia innowacji — sztandarowej inicjatywie w ramach strategii Europa 2020 — jako najważniejsze działanie w obszarze polityki spójności dotyczące innowacji. Opracowanie „strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji” zostało zaproponowane jako warunek wstępny dla krajów i regionów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ma to na celu zapewnienie przygotowania na szczeblu krajowym i regionalnym bardziej efektywnych i skutecznych strategii w zakresie polityki innowacji, aby zmaksymalizować oddziaływanie inwestycji unijnych.

Więcej informacji

Zestawienie danych na temat strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji:

„Strategie inteligentnej specjalizacji na rzecz wzrostu opartego na innowacjach” (raport)

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe