Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Projekt tygodnia: specjalistyczna pomoc w nagłych wypadkach w Regionie Centralnym w Rumunii

(07/12/2012)

Projekt tygodnia: specjalistyczna pomoc w nagłych wypadkach w Regionie Centralnym w Rumunii

Składający się z sześciu okręgów Region Centralny w Rumunii obejmuje 14% terytorium kraju i jest zamieszkany przez 2,5 mln mieszkańców. Mimo że regularnie dochodzi tam do klęsk żywiołowych i groźnych wypadków (pożary lasów latem lub wypadki w górach zimą), w regionie działa tylko jedna służba ratunkowa, która często bywa przeciążona obowiązkami i nie może udzielić pomocy wszystkim ludziom znajdującym się w sytuacji zagrożenia.

 

W 2008 r. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społecznego „Centrum Siedmiogród” otrzymało niemal 7,9 mln EUR środków unijnych na modernizację sprzętu jednostek operacyjnych udzielających pomocy w nagłych wypadkach w każdym z sześciu tych okręgów.

 

Zakupiono 24 pojazdy specjalne pomocne podczas złożonych działań interwencyjnych związanych z uwalnianiem poszkodowanych i udzielaniem im pomocy medycznej, 6 pojazdów gaśniczych korzystających z wody i piany, 6 pojazdów specjalnych służących do uwalniania poszkodowanych w bardzo trudnych warunkach, 3 pojazdy specjalne służące do badań nuklearnych, biologicznych, chemicznych i radiologicznych oraz sprzęt do ruchomego centrum dowodzenia. Przeszkolono 647 osób, a liczba odpowiednio wyposażonych na wypadek nagłych zdarzeń jednostek terenowych wzrosła z 87 do 127.

 

Od chwili wdrożenia projektu w maju 2010 r. średni czas reakcji jednostek terenowych spadł z 48 do 27 minut w obszarach wiejskich i z 25 do 13 minut w obszarach miejskich. Obecnie można zatem uratować znacznie więcej istnień ludzkich!

 

„Dzięki środkom z UE oraz owocnej współpracy między sześcioma okręgami zakres pomocy w nagłych wypadkach został rozszerzony na cały Region Centralny i obecnie może z niej korzystać ponad 2,5 mln osób” — powiedział Simion Cretu, dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego. „Wspomniana pomoc jest udzielana w przypadkach pożarów, wypadków samochodowych wymagających uwolnienia poszkodowanych, ratowania ludzi i zwierząt, usuwania drzew i elementów konstrukcyjnych lub niszczenia niewybuchów. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że jest to projekt, w ramach którego fundusze europejskie zostały zainwestowane w zrównoważony społeczno-gospodarczy rozwój bardzo dużego obszaru Rumunii”.

 

 

Więcej informacji:

Witryna i film dotyczące projektu (w języku rumuńskim)

Rumuńskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Turystyki (Instytucja Zarządzająca)

Władze okręgu Mures (lider projektu)

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe