Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Podsumowanie inicjatywy „Mobilna młodzież” („Youth on the move”) w ramach strategii Europa 2020 — konferencja 13 grudnia 2012

(23/11/2012)

Podsumowanie inicjatywy „Mobilna młodzież” („Youth on the move”) w ramach strategii Europa 2020 — konferencja 13 grudnia 2012

Europa 2020, strategia UE na rzecz wzrostu gospodarczego, obejmuje inicjatywy skierowane między innymi do młodych. Młodzi ludzie w wielu krajach członkowskich UE dotkliwie odczuwają skutki kryzysu ekonomicznego, dlatego też stworzono specjalny program, mający na celu podwyższenie poziomu edukacji i zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Statystycznie 22% osób poniżej 25 roku życia i zdolnych do pracy nie może jej znaleźć, w krajach członkowskich Unii najbardziej dotkniętych kryzysem odsetek ten sięga 50%.

Kilka dni po planowanym przyjęciu przez Komisję Europejską pakietu dotyczącego zatrudnienia („Youth Employment Package”) Komitet Regionów zajmie się rozpatrywaniem, w jaki sposób kwestie zatrudnienia, staży, szkoleń i mobilności potencjalnych młodych pracowników mogą zostać rozwiązane przez władze regionalne i krajowe w poszczególnych krajach Unii.

Będzie to miało miejsce podczas pierwszej z siedmiu konferencji Komitetu Regionów w latach 2012/2013 organizowanych w ramach siedmiu głównych inicjatyw będących częścią strategii Europa 2020.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe