Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Europejska Sieć Wiedzy o Miastach (EUKN) zyskuje status EUWT

(23/11/2012)

Europejska Sieć Wiedzy o Miastach (EUKN) zyskuje status EUWT

Europejska Sieć Wiedzy o Miastach (European Urban Knowledge Network – EUKN) otrzymała ostatnio status prawny jako europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT). Aby uczcić to wydarzenie, 12 października w Brukseli odbędzie się uroczyste rozpoczęcie programu EUKN EUWT.

EUKN założono w 2005 r., aby zwiększyć wymianę fachowych informacji na temat rozwoju obszarów miejskich w Europie na wszystkich szczeblach rządowych. Nowy status prawny organizacji ułatwi i zacieśni współpracę między stronami zaangażowanymi w kwestie rozwoju obszarów miejskich, możliwe będzie także udzielenie większego wsparcia miastom europejskim.

Uroczyste rozpoczęcie programu EUKN EUWT ma zwrócić uwagę na potrzebę wymiany doświadczeń związanych z różnymi aspektami rozwoju obszarów miejskich, aby umocnić współpracę państw członkowskich na wielu poziomach i wspólnym wysiłkiem przezwyciężyć istniejące trudności. Do Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach należy 15 państw członkowskich: Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania.

Dane kontaktowe: info@eukn.orgwww.eukn.org

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe