Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

RegioNetwork 2020

(30/11/2010)

RegioNetwork 2020

Komisja Europejska uruchomi¿a now¿ stron¿ internetow¿ s¿u¿¿c¿ tworzeniu sieci kontaktów zawodowych w dziedzinie polityki regionalnej: www.regionetwork2020.eu.

RegioNetwork 2020 stanowi internetowe forum wymiany dobrych praktyk i dyskusji na temat polityki spójno¿ci UE. Ma równie¿ wspiera¿ Europ¿ 2020 – strategi¿ UE na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¿cego w¿¿czeniu spo¿ecznemu.

Zarejestruj si¿ ju¿ dzi¿ na stronie www.regionetwork2020.eu i przy¿¿cz si¿ do rozmowy!

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe