Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Partnerstwo miejsko-wiejskie: klucz do pomyślnej przyszłości Europy

(08/11/2012)

Partnerstwo miejsko-wiejskie: klucz do pomyślnej przyszłości Europy

Europa jest mozaiką miejskich i wiejskich obszarów, na których warunki życia są wprawdzie różne, jednak ludzie napotykają na podobne problemy. Mieszkańców miast i wsi łączy sieć zależności, a wzajemna współpraca potrzebna jest obu grupom, aby rozwijały się w zrównoważony sposób.

Nowa seria filmów pokazuje, jak inicjatywa Rurban inspiruje tworzenie formalnego i nieformalnego partnerstwa dotyczącego wielu kwestii, na przykład badań i innowacji, energii, dostaw wody, produkcji żywności, transportu, turystyki i wypoczynku i innych.

Realizując politykę spójności, Unia Europejska przeznacza ponad jedną trzecią swojego budżetu na promowanie zrównoważonego i sprzyjającego włączaniu rozwoju w całej Europie. Celem tych działań jest zapewnienie wszystkim regionom, tak wiejskim, jak i miejskim, jednakowego dostępu do korzyści płynących z rozwoju.

W Europie można już obserwować wiele dobrych przykładów współpracy miejsko-wiejskiej. Na filmach przedstawiono trzy studia przypadków: słabo zaludnioną środkową Finlandię, Region miejski Norymberga w Niemczech i prowincję Forlì-Cesena w środkowych Włoszech.

Obejrzyj filmy tutaj.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe