Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Regionalny Rocznik Statystyczny Eurostatu za rok 2012 oraz wdrożenie interaktywnych narzędzi online

(16/10/2012)

Regionalny Rocznik Statystyczny Eurostatu za rok 2012 oraz wdrożenie interaktywnych narzędzi online

Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, właśnie opublikował Regionalny Rocznik Statystyczny 2012 oraz uruchomił powiązane z nim interaktywne narzędzie online. Oba te zasoby pozwolą użytkownikom zapoznać się z danymi statystycznymi dotyczącymi kluczowych wskaźników rozwoju regionalnego, jak np. gęstość zaludnienia, poziom zatrudnienia, wydatki na badania i rozwój oraz inne wskaźniki gospodarcze. Dane pochodzą ze wszystkich 27 państw członkowskich UE oraz, jeśli są one dostępne, z czterech krajów EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria), kraju oczekującego na akcesję (Chorwacja) oraz trzech z krajów kandydackich (Czarnogóra, Republika Macedonii oraz Turcja).

Rocznik statystyczny zawiera wiele oddzielnych map, tak więc opracowano nowe narzędzie internetowe umożliwiające przeglądanie tych informacji w postaci graficznej w sposób bardziej interaktywny i elastyczny.

Regionalny rocznik statystyczny Eurostat 2012 podzielony jest na czternaście rozdziałów poświęconych gospodarce, ludności, zdrowiu, edukacji, rynkowi pracy, strukturalnym danym statystycznym przedsiębiorczości, turystyce, społeczeństwu informacyjnemu, rolnictwu, transportowi, nauce, technologii i innowacji, miastom Europy, regionom nadmorskim oraz typologiom terytorialnym.

Dalsze informacje

Interaktywne narzędzie online: http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe