Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Studium w sprawie mapowania Internetu szerokopasmowego i infrastruktury

(15/10/2012)

Studium w sprawie mapowania Internetu szerokopasmowego i infrastruktury

Komisja ogłosiła zaproszenie do składania ofert dotyczących wszelkich inicjatyw mapowania Internetu szerokopasmowego (np. mapowanie fizycznej infrastruktury, usług lub innych danych dotyczących Internetu szerokopasmowego). Badanie powinno dostarczyć władzom, konsumentom i sektorowi podstawowych informacji. Informacje te powinny umożliwić decydentom i krajowym organom regulacyjnym a także innym zainteresowanym podmiotom, w tym uczestnikom rynku, identyfikację obszarów o zbyt małym dostępie usług oraz obszarów, gdzie możliwe jest wprowadzenie udoskonaleń. Studium to powinno także wspomóc wykorzystywanie efektu synergii pomiędzy różnymi sieciami, między innymi siecią transportową, sieciami elektroenergetycznymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi, co pozwala na zmniejszenie wysokich kosztów budowy sieci. Termin składania ofert upływa 30 października 2012 r.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe