Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Badanie pt. „Zamówienia publiczne a polityka spójności”

(20/09/2012)

Badanie pt. „Zamówienia publiczne a polityka spójności”

Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Rozwoju Regionalnego opublikowała niedawno badanie zatytułowane „Zamówienia publiczne a polityka spójności”.

Badanie to analizuje powiązania pomiędzy dwoma istotnymi obszarami interesu publicznego: zamówieniami publicznymi i polityką spójności. W pierwszym rzędzie w badaniu wyjaśniono sposób i miejsce zastosowania zamówień publicznych w kontekście polityki spójności, a następnie przeanalizowano obecną sytuację w UE, transpozycję przepisów dotyczących zamówień publicznych na przepisy krajowe oraz trwającą reformę ram prawnych. Głównym tematem podejmowanym w ramach badania było znaczenie zamówień publicznych dla polityki spójności UE. Informacje pozyskane w wyniku analizy źródeł wtórnych (tzw. desk research) zostały uzupełnione o przykłady doświadczeń zdobytych w praktyce. Opracowanie rekomendacji w ramach badania było możliwe dzięki szeregu rozmów z osobami praktycznie zaangażowanymi w realizację polityki spójności.

Badanie dostępne jest on line w języku angielskim, wkrótce dostępne będą też tłumaczenia na język francuski i niemiecki.

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe