Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Finansowanie dla Romów: czy si¿ sprawdza?

(22/11/2010)

Finansowanie dla Romów: czy si¿ sprawdza?

Techniki oceny i monitorowania mog¿ przyczyni¿ si¿ do integracji Romów, s¿u¿¿c tworzeniu lepszych projektów i strategii. Zorganizowana przez Komisj¿ Europejsk¿ w Brukseli 30 listopada 2010 roku konferencja po¿wi¿cona b¿dzie analizie szeregu studiów przypadku i dobrych praktyk. Zajmie si¿ równie¿ dra¿liwymi kwestiami gromadzenia danych i przynale¿no¿ci etnicznej.

Program konferencji

Fundusze strukturalne UE i Romowie

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe