Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Ocena „ex-post” dziesięciu głównych projektów z lat 1994–1999

(12/09/2012)

Ocena „ex-post” dziesięciu głównych projektów z lat 1994–1999

Wszystkich dziesięć raportów dotyczących studiów przypadków opublikowano w serwisie internetowym INFOREGIO. Ostateczny raport zawierający całościowe wnioski, podsumowania i zalecenia będzie dostępny wkrótce.

Analizowane projekty zostały zakończone 15–20 lat temu. Dotyczą transportu (drogi, kolej, porty morskie) oraz środowiska (dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, usuwanie odpadów) w pięciu państwach członkowskich: port Gioia Tauro (Włochy); autostrada M1 (Irlandia); autostrada Egnatia (Grecja); linia metra w Madrycie łącząca z lotniskiem Barajas (Hiszpania); Korytarz Śródziemnomorski linii kolejowych (Hiszpania); zaopatrzenie w wodę Palermo (Włochy); usuwanie stałych odpadów w Północnej Lizbonie (Portugalia); usuwanie stałych odpadów w mieście Galicia (Hiszpania); odprowadzanie ścieków w Ría de Vigo (Hiszpania); odprowadzanie ścieków w Dublinie (Irlandia).

W tej ocenie zawarto odpowiedzi na następujące pytania:

  • „Co” (Jakie efekty długo terminowe wynikają z tych projektów?): na ogół wszystkie omawiane przypadki wskazują na bezdyskusyjny bezpośredni wkład w rozwój ekonomiczny i podniesienie jakości życia, przy czym siła skutków może być różna zależnie od sektora (transport lub środowisko) bądź projektu.
  • „Kiedy” (Kiedy efekty długoterminowe staną się wyraźne i stabilne?): na ogół wykryte efekty w większości są już stabilne.
  • „Jak” (Jak uwidoczniają się efekty długoterminowe?): wyznaczniki wyników projektu, takie jak odpowiedniość w danym kontekście i reakcja kierownicza na ogół stanowią pozytywny wkład do projektów, niezależnie od ich sektora; natomiast inny wyznacznik, zarządzanie projektem, wykazywał średnio wpływ negatywny. Sektor infrastruktury jest szczególnie ważny ze względu na koncepcję projektu. Wyniki pozytywne były na ogół odnotowywane w odniesieniu do projektów dotyczących transportu, a negatywne w przypadku projektów środowiskowych.

Więcej informacji

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe