Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Nowe wytyczne dotyczące ewaluacji

(12/09/2012)

Nowe wytyczne dotyczące ewaluacji

Tego lata w serwisie Inforegio zostały opublikowane dwa dokumenty ważne zarówno dla organów zarządzających, jak i środowiska oceniających:

  • Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - Guidance document on ex-ante evaluation (Monitorowanie i ewaluacja europejskiej Polityki Spójności — wytyczne dotyczące ewaluacji ex ante): Pierwszy dotyczy ewaluacji ex ante i jest dostępny w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Został on opracowany w celu ulepszenia struktury programów operacyjnych na lata 2014–2020 i umocnienia zorientowania na wyniki polityki spójności.
  • Ewaluacja działań innowacyjnych — przewodnik metodologiczno-praktyczny: Drugi zawiera wskazówki dotyczące przeprowadzania ewaluacji działań wspierających innowacje w ramach EFRR. Jest on dostępny w językach angielskim, francuskim, niemieckim, polskim i hiszpańskim.
Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe