Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Podręcznik dotyczący strategii Europa 2020 dla miast i regionów

(27/07/2012)

Podręcznik dotyczący strategii Europa 2020 dla miast i regionów

Komitet Regionów po przyjęciu opinii dotyczącej roli władz lokalnych i regionalnych w osiąganiu celów strategii Europa 2020 postanowił wydać „Podręcznik dotyczący strategii Europa 2020 dla miast i regionów” („Handbook on the Europe 2020 strategy for cities and regions”). Dokument ten, stworzony przy współpracy z Komisją, ma zawierać informacje, w jaki sposób władze lokalne i regionalne mogą uczestniczyć w realizacji strategii. Podręcznik skupia się na dobrych praktykach opisanych na podstawie ankiet przeprowadzonych przez Platformę Monitorowania Strategii Europa 2020 Komitetu Regionów oraz na podstawie zarządzanych przez Komisję Europejską istniejących baz danych dotyczących dobrych praktyk. Na tej podstawie stworzono (niewyczerpujący) zestaw istniejących i dostępnych informacji, dobrych praktyk, źródeł finansowania i innych instrumentów politycznych związanych ze strategią Europa 2020. Podręcznik nie jest instrukcją wdrażania strategii Europa 2020 — ma on jedynie pomóc władzom lokalnym i regionalnym w realizacji tej strategii i dostarczyć najważniejszych informacji w tym zakresie.

Pobieranie podręcznika

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe