Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Forum burmistrzów UE–Chiny : „Governing sustainable urban development: Experiences from China and the EU” („Kierowanie zrównoważonym rozwojem miast — wymiana doświadczeń z Chin i UE”)

(22/08/2012)

Forum burmistrzów UE–Chiny : „Governing sustainable urban development: Experiences from China and the EU” („Kierowanie zrównoważonym rozwojem miast — wymiana doświadczeń z Chin i UE”)

W ramach forum burmistrzów UE i Chin Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komitet Regionów i stowarzyszenie Eurocities zorganizują seminarium tematyczne „Governing sustainable urban development: Experiences from China and the EU” („Kierowanie zrównoważonym rozwojem miast — wymiana doświadczeń z Chin i UE”). Spotkanie wyznaczono na środę, 19 września 2012 r. (w godzinach 14:30–17:30, Jacques Delors Building, Belliardstraat 101, 1040 Bruksela).

Podczas seminarium urzędnicy wysokiego szczebla: przedstawiciele administracji miejskiej, specjaliści i pracownicy uczelni wyższych zaprezentują przykłady efektywnego wdrażania zasad i projektów zrównoważonego rozwoju w miastach. Po prezentacjach nastąpi dyskusja z udziałem publiczności.

Wydarzenie stanowi część Forum Burmistrzów UE–Chiny, które odbędzie się 19 i 20 września 2012 r. w Brukseli z udziałem premiera Wen i przewodniczącego Komisji Barroso. Forum zapoczątkuje cykl rocznych spotkań w ramach współpracy UE i Chin w kwestii urbanizacji. Burmistrzowie z krajów UE i Chin, przedstawiciele organów decyzyjnych w regionie, planiści przestrzeni miejskiej, przedsiębiorcy i reprezentanci organizacji pozarządowych będą tam wymieniać doświadczenia i wspólnie poszukiwać zrównoważonych, zintegrowanych i efektywnych rozwiązań.

Aby zarejestrować się i wziąć udział w wydarzeniu (termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 września pod koniec dnia pracy), należy przejść do witryny http://www.euchinamayorsforum.eu/registration.html i podać login: EUChinaBrussels. Po zarejestrowaniu się użytkownik otrzyma potwierdzenie pocztą e-mail.

Wstępna wersja programu forum (EN - CN)

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe