Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Europejski Dzień Współpracy

(04/07/2012)

Europejski Dzień Współpracy

W tym roku, w dniu 21 września 2012 r., będziemy po raz pierwszy obchodzić Europejski Dzień Współpracy.

Celem tego wydarzenia jest zaprezentowanie, jak Europejska Współpraca Terytorialna pomaga łączyć Europejczyków, dzielić się pomysłami ponad granicami państw oraz znajdować rozwiązania wspólnych problemów.

W Europejskim Dniu Współpracy weźmie udział ponad 69 Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programy współpracy zewnętrznej (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa).

W dniach 17-23 września w całej Europie odbędą się wydarzenia lokalne.  Więcej informacji i kalendarium wydarzeń lokalnych zamieszczono na stronie Europejskiego Dnia Współpracy.

Można także:

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe