Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Trybunał Sprawiedliwości odrzuca wniosek o podjęcie działań przeciw Komisji

(06/06/2012)

Trybunał Sprawiedliwości odrzuca wniosek o podjęcie działań przeciw Komisji

W swoim orzeczeniu z 19 kwietnia 2012 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził zgodność z prawem decyzji podjętej przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej w sprawie wyłączenia w 2008 r. jednego z oferentów z procedury przetargowej dotyczącej opracowania i serwisowania systemów informatycznych dla Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Trybunał orzekł, że prace Komisji były prowadzone zgodnie z rozporządzeniem finansowym i z przepisami wykonawczymi. Trybunał odrzucił również wniosek oferenta o odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód, a także nakazał wnioskodawcy pokryć koszty sądowe.

Orzeczenie Sądu

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe