Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Ankieta pt. „Strategia »Europa 2020«: działania oddolne. Wydanie 2012”

(04/06/2012)

Ankieta pt. „Strategia »Europa 2020«: działania oddolne. Wydanie 2012”

Aby pomóc Komitetowi Regionów w monitorowaniu oddolnego wdrażania strategii „Europa 2020”, Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020” postanowiła przeprowadzić wśród władz lokalnych i regionalnych UE załączoną ankietę pt. „Strategia »Europa 2020«: działania oddolne. Wydanie 2012”. Wyniki tej ankiety zostaną włączone do „3. Raportu KR z monitorowania strategii »Europa 2020«”, który zostanie opublikowany w październiku 2012 r. Raport ten wejdzie w skład przygotowywanego przez Komisję Europejską „Rocznego raportu ws. wzrostu gospodarczego w 2012 r.” 

Więcej informacji

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe