Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Opracowanie podsumowuj¿ce regionalne strategie innowacji we Francji

(27/10/2010)

Opracowanie podsumowuj¿ce  regionalne strategie innowacji we Francji

Wszystkie francuskie regiony wpisa¿y rozwój « regionalnej strategii innowacji » w swoje programy finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Na pro¿b¿ Komisji, opublikowano w¿a¿nie opracowanie, które analizuje zmiany w tych strategiach i najwa¿niejsze wyci¿gni¿te z nich do¿wiadczenia. Analiza ta pomo¿e regionom francuskim w skontrolowaniu stanu realizacji tych programów na pó¿metku.

Wi¿cej informacji

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe