Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

„Regiony na rzecz zmian gospodarczych”: Zarejestruj się teraz!

(16/05/2012)

„Regiony na rzecz zmian gospodarczych”: Zarejestruj się teraz!

Można już zgłaszać chęć udziału w konferencji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, która odbędzie się 15 czerwca w Brukseli. Tegoroczna konferencja zatytułowana jest „Przekształcanie gospodarki regionalnej: siła strategii badawczych i innowacyjnych na rzecz inteligentnej specjalizacji”. Ta piąta już konferencja „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” poświęcona będzie debacie nad wyzwaniami, korzyściami i ewentualnymi ograniczeniami związanymi z wdrożeniem warunku inteligentnej specjalizacji za pośrednictwem funduszy strukturalnych UE oraz sposobom jak najlepszego dostosowania inteligentnej specjalizacji do różnych ram i kontekstów krajowych/regionalnych.

Inicjatywa „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” powstała w 2006 r. Jej celem jest promowanie wymiany dobrych praktyk. W jej ramach prezentowane są nowe podejścia do stymulowania sieci regionalnych i miejskich poprzez wspomaganie ich ścisłej współpracy z Komisją oraz podejmowanie eksperymentów w zakresie innowacyjnych pomysłów.

Program konferencji

Rejestracja

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe