Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

„Instrument podziału ryzyka” pomoże państwom członkowskim najbardziej dotkniętym kryzysem

(25/04/2012)

„Instrument podziału ryzyka” pomoże państwom członkowskim najbardziej dotkniętym kryzysem

Parlament Europejski przyjął propozycję Komisji pozwalającą na wykorzystywanie dostępnych jeszcze środków przyznanych w ramach polityki spójności na zabezpieczenie gwarancji i pożyczek z instytucji finansowych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Fundusze z UE posłużą do stworzenia „instrumentów podziału ryzyka”. Celem wprowadzenia narzędzia jest rozwiązanie poważnych trudności, na które napotykają niektóre państwa członkowskie, w tym Grecja, a co za tym idzie zwiększenie wkładów z sektora prywatnego koniecznych do wdrożenia większych projektów, które jedynie w części mogą być finansowane ze środków publicznych. Instrument ten sprzyjać będzie inwestowaniu w gospodarkę, a co za tym idzie tworzeniu miejsc pracy.

Więcej informacji

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe